MTA Ostrava, s.r.o. - více jak 25 let praxe v oblasti detekce plynů, vlastní vývoj, výroba.

Měření koncentrace plynů

Prodej detektorů plynů

MTA Ostrava je společností zabývající se systémy měření (měření koncentrace plynů) a regulace, telemetrií a aplikacemi systémů pro ochranu osob a majetku v oblasti hornictví, energetiky, ekologie a dalších oblastech průmyslu a komerce. Zaměření společnosti vychází z dlouholeté tradice kolektivu vývojových pracovníků, kteří jsou schopni realizovat požadavky zákazníků v tradičních i nově rozvíjených oborech.
Hlavním cílem práce společnosti je poskytování komplexních služeb. Díky externí spolupráci s mnoha firmami a odborníky zajišťujeme provázanost i na jiné obory, případně pružnou reakci na jakékoli požadavky zákazníka. Společnost je připravena plnit i operativní a termínově náročné požadavky zákazníků.
MTA Ostrava se skládá z několika sekcí, které při řešení technických problémů spolu úzce spolupracují:


Přenosné detektory

Slouží především k ochraně pracovníků.

  • - ochrana zdraví z hlediska toxického (detekce limitních hodnot škodlivých plynů) jako např. kysličník uhelnatý - CO, sirovodík - H2S, čpavek NH3.
  • - ochrana před nebezpečím výbuchu - hlídání DMV (LEL) metan, CNG, LPG, a jiné výbušné plyny.
  • - nedostatek kyslíku O2.

Pevné detektory

Nepřetržité hlídání pracovního prostředí před únikem nebezpečných plynů.

Ústředny

Nepřetržité hlídání pracovního prostředí před únikem nebezpečných plynů včetně softwarového vybavení na počítačích, akustické a optické signalizace.

Monitorovací a řídicí systémy

Vlastní vývoj a výroba (včetně certifikace) řídicích systémů či dispečerských stanovišť (nebo jejich částí) pro měření fyzikálních a chemických veličin a sběr provozních informací v hornictví a dalších průmyslových aplikacích.

Servis a kalibrace

Samozřejmostí je následný servis a pravidelná kalibrace přenosných a stacionárních detektorů úniku plynu.

O nás - kontakt

Jsme připraveni poskytnout Vám naše služby v oblasti detekce úniku plynů. Od prodeje přenosných detektorů pro ochranu pracovníků, detekce úniku plynů v průmyslovém prostředí až po poradenství a nalezení vhodného řešení v tomto oboru. Nefungujeme jako běžný e-shop, jelikož upřednostňujeme osobní přístup k nalezení vhodné detekční techniky. Neváhejte nás tedy kontaktovat na uvedených kontaktech.